Friday, April 08, 2011

Kiddie Crew Graduation Batch - 1

As the Kiddie Crew workshop is about to end, my son, PJ celebrated his Graduation Day at McDonald's PRC.


Welcome!


The morning and afternoon Batch 1 was combined. They had parlor games. PJ showcased his talent by reciting a poem "Ang Maging Kiddie Crew"


PJ's showing his talent


Here's the piece my son recited:

Ang Maging Kiddie Crew
by Mommy Liza

Sa apat na araw na aking ginawa,
Kilos at galaw ko'y aking ipinagkatiwala,
Magpunas at maglinis ng mesa't upuan,
Bumati't magpaalam sa mga kostumer ng magalang,
Idagdag pa ang pagsayaw at pagkanta na lalu pa naming ikinasaya.
Higit sa lahat, 'wag nating kalimutan
Sina Ate Lily, Ate Leslie at Ate Nichole
Sa kanilang pagtitiyagang magturo sa amin.
Salamat sa inyo, isa na akong Kiddie Crew!
Salamat McDo! Love ko 'to!

Axle and PJ with
(from left to right) Ate Leslie, Ate Nichole and Ate Lily

Dancing "Do the Ronald Dance"

Singing "Make It Happen"

Proud PJ

So, what are you waiting for? Let your little ones explore their summer only here in McDonald's!

No comments: